Van 11 tot 17 oktober, tijdens de Week van de Veiligheid, kunnen jongeren anoniem en zonder gevolgen in tweehonderd gemeenten hun steekwapen inleveren.

Sinds anderhalf jaar wordt de samenleving regelmatig opgeschrikt door incidenten die plaats hebben met wapens. Vooral als het om incidenten met jongeren gaat, zij maken vaak een verkeerde inschatting voor henzelf als hun omgeving als het gaat om het bij zich dragen van dergelijke wapens. Hierom is er tijdens de Week van de veiligheid een landelijke campagne opgezet om je wapens in te leveren zonder dat je hier straf voor krijgt.

Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft wordt voor het wapenbezit.

Steekwapens

De politie nam de afgelopen jaren steeds meer messen en andere steekwapens van jongeren in beslag. In 2020 ging het om meer dan 1500 voorwerpen, in 2017 waren dat er 486. De politie eenheid Den Haag had het afgelopen voorjaar een wapen inleveractie gehouden onder de naam #Dropit, dit was een groot succes en uitgebreid naar een landelijke actie.

Vuurwapens

Loop ik het risico op strafrechtelijke vervolging als ik een vuurwapen inlever?

Het inleveren van vuurwapens gebeurt in beginsel straffeloos, maar niet anoniem. De politie komt het vuurwapen bij jou thuis ophalen. Daarna voert de politie een onderzoek uit om na te gaan of het vuurwapen bij een misdrijf is gebruikt. Als dat niet het geval is, ontvang je bericht van het Openbaar Ministerie dat het bezit van je vuurwapen niet tot vervolging zal leiden. Dit heet een sepotmelding. Mocht het vuurwapen wel bij een misdrijf gebruikt zijn, dan krijg je alsnog de status van verdachte. Met andere woorden: het bezit van het vuurwapen dat bij jou thuis door de politie opgehaald wordt, zal tijdens de inleverweek niet bestraft worden. Maar dat biedt geen vrijbrief om onder eerder met dat vuurwapen gepleegde strafbare feiten uit te komen.

Waar kan ik mijn wapen inleveren?

Wapens kunnen dan worden ingeleverd op het politiebureau van Basisteam Zoetermeer, aan het Burgemeester Wegstapelplein 1, 2711 AK in Zoetermeer.
Liever je wapen inleveren op een andere locatie ?
Kijk voor alle inlever locaties op de website van CCV(Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), op DropJeKnife.nl