De aanpak van ondermijnende criminaliteit in de stad is één van de speerpunten in de veiligheidsaanpak van de gemeente Zoetermeer. Het gaat om vormen van fraude, witwassen van geld en de handel in drugs. De resultaten die de gemeente en de politie in 2021 hebben bereikt, zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.

Burgemeester Michel Bezuijen: “De aanpak van ondermijnende criminaliteit vergt een lange adem. Er worden hele goede stappen gezet in het signaleren, voorkomen én aanpakken ervan door de intensieve samenwerking van de gemeente met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.”

Ogen en oren van de wijken
De burgemeester roept inwoners en ondernemers op om signalen van ondermijning te herkennen én te melden: “Inwoners en ondernemers kennen hun buurt het beste. Zij voelen en zien vaak snel wanneer er iets niet in de haak is. Omdat ondermijning vaak niet goed zichtbaar is, zijn deze extra oren en ogen in de wijk belangrijk. Kijk niet weg, maar meld vermoedens, dat kan ook anoniem.”

Bedrijventerreinen en (nacht)horeca

In 2021 hebben de politie en de gemeente veel geïnvesteerd in de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen, onder meer door toezicht en contact met ondernemers. De aanpak heeft gezorgd voor een beter beeld van ondermijning op bedrijventerreinen in Zoetermeer. Bovendien zijn er zeven bedrijven vertrokken uit de stad na verscherpt toezicht. De gemeente heeft op dit moment geen signalen van malafide nachthoreca in Zoetermeer. Daarnaast heeft de gemeente een aantal horecavergunningen afgewezen op basis van de wet Bibob. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente onderzoeken of de persoon ‘met wie zij zaken doet’ betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, kan de gemeente de gevraagde vergunning afwijzen.

Ambities 2022
In 2022 wil de gemeente de weerbaarheid van haar bedrijventerreinen verder versterken door samen te werken met ondernemers. Verder vindt er dit jaar een aantal grote integrale controles plaats op locaties die kwetsbaar zijn voor ondermijning. Daarnaast wordt het project ‘Dealbreakers’ voortgezet. Met dit project wil de gemeente de aanwas van jongeren in de georganiseerde criminaliteit voorkomen. Ze gaat hierin nog meer optrekken met middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs.

Meld Misdaad Anoniem
Inwoners en ondernemers kunnen signalen van ondermijnende criminaliteit melden door te mailen naar ondermijning@zoetermeer.nl of te bellen naar Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000.  Door een samenwerking met M. ontvangt de gemeente relevante signalen over criminaliteit en fraude in de stad.