Den Haag – Bij de landelijke wapen-inleveractie van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober kon iedereen hun wapen anoniem en straffeloos inleveren. In de Eenheid Den Haag zijn in totaal 505 wapens ingeleverd. Het gaat onder andere om 330 messen, ruim 15 kilo scherpe munitie en 11 vuurwapens.

Tijdens de speciale inleverweek konden mensen op 32 verschillende politiebureaus straffeloos en anoniem hun wapens afgeven. Doel van de actie is jongeren de kans te geven zonder problemen van hun wapens af te komen en bewustwordingen te creëren rondom over gevaren van wapenbezit.Politiechef Paul van Musscher: “We zien op straat steeds vaker dat jongeren wapens bij zich dragen. Het bij je hebben van een wapen is niet normaal. Met de wapeninleveractie willen we jongeren bewust maken van de gevaren van een wapen bij je dragen. Dat doen we, samen met onze partners, ook buiten de inleverweek. Bijvoorbeeld door het geven preventieve voorlichting in de wijk en op school.”

In de gele inlevercontainers werden onder andere machetes, zakmessen, stiletto’s, vlindermessen en slagwapens ingeleverd. Ook werden vuurwapens, munitie en explosieven op afspraak opgehaald door politie in burgerkleding.

Hoge bereidheid tot inleveren
Eerder dit jaar in mei werd deze wapeninleveractie ook al regionaal uitgevoerd. Toen werden er in een week tijd 669 wapens ingeleverd. Politiechef Paul van Musscher: ‘De bereidheid onder burgers om wapens in te leveren is hoog, dat blijkt uit de ruim 1100 wapens die tijdens de twee wapeninleveracties zijn ingeleverd. Elk wapen dat wordt ingeleverd kan niet meer worden gebruikt bij geweldsincidenten op straat. Met dit aantal ingeleverde wapens kunnen we spreken van een zeer succesvolle actie.”

Actieplan Wapens en Jongeren
Het aantal jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat verdacht wordt van fatale en zware geweldmisdrijven en pogingen daartoe is de afgelopen jaren fors gestegen. Daarom hebben ministers Grapperhaus (minister van Veiligheid en Justitie) en Dekker (minister voor Rechtsbescherming) vorig jaar november het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Het doel van het actieplan is het terugdringen van wapenbezit en –gebruik onder jongeren via de inzet van preventieve, proactieve en repressieve maatregelen.

Het actieplan is opgesteld in samenspraak met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de politie, het Openbaar Ministerie, Halt, jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, CCV, VNG en vijftien gemeenten met urgente wapenproblematiek.

 

Persbericht, Politie.nl