Regio- Op vrijdag 18 september om 19:00 uur gaven Premier Mark Rutte en minister De Jonge een persconferentie over regionale maatregelen tegen corona.

De aangekondigde maatregelen gaan gelden voor zes regio’s waar het virus de laatste tijd is opgelaaid en gaan zondag om 18.00 uur in. De zes regio’s waar momenteel de meeste besmettingen worden vastgesteld, zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden.

Het kabinet maakt zich zorgen over de toename van het aantal besmettingen, met name in de Randstad. De afgelopen dagen werden recordaantallen gemeld vooral in regio Leiden verdubbelde het aantal besmettingen. Voor Zoetermeer komt het neer op 16 besmettingen per dag per 100.000 inwoners. Het RTLNieuws heeft dat vertaald in de onderstaande kaart.

De tekst loopt door onder de foto.

Algemene Maatregelen

 • Kinderen tot en met 12 jaar met milde klachten hoeven niet meer getest te worden op het coronavirus.
 • Horecagelegenheden mogen vanaf zondagavond 20 September vanaf 00.00 uur geen nieuwe gasten meer binnenlaten. Om 01.00 uur moeten ze volledig dicht zijn.
 • Groepen mogen maximaal nog uit vijftig personen bestaan. Op die maximale groepsgrootte worden enkele uitzonderingen gemaakt. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld begrafenissen. Sommige regio’s komen zelf ook nog met kleine, aanvullende maatregelen.
 • Ook worden er speciale voorlichtingscampagnes gelanceerd gericht op studenten en migrantenjongeren, de groepen waarin een grote toename van besmettingen is te zien.

Er komt een kaart van Nederland waarop aangegeven is welke status elke veiligheidsregio heeft. Daarop wordt onderscheid gemaakt tussen ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’, om aan te geven in welke fase het virus per regio zit.

Naast de maatregelen die worden genomen met aanwijzing van het Rijk en die worden vastgelegd in een Noodverordening, neemt de regio Haaglanden nog een aantal aanvullende maatregelen om het virus onder controle te krijgen.

 • Het uitgangspunt daarbij is dat er de komende tijd extra aandacht wordt gevraagd om de coronamaatregelen echt te blijven naleven.
 • Daarnaast vraagt de veiligheidsregio ondernemers maatregelen te verscherpen waar nodig
 • Zo is het van belang om de eerder ingestelde looproutes goed te handhaven en waar nodig te verduidelijken, om gezondheidschecks áltijd uit te voeren, om bezoekers tot het gestelde maximum te beperken en om bezoekers van horeca altijd te registreren.

Verder neemt de veiligheidsregio de volgende maatregelen:

 • Kwetsbare groepen worden extra beschermd
 • Er komt meer communicatie gericht op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren en studenten
 • Met specifieke branches en groepen, zoals studentenverenigingen, horeca en geloofsgemeenschappen, wordt intensief gesproken over de naleving van de regels. Gemeenten in de veiligheidsregio ondersteunen het organiseren van veilige activiteiten voor jongeren en studenten
 • Handhaving wordt geïntensiveerd

Wat de exacte maatregelen zijn in de gemeente Zoetermeer zelf is vooralsnog niet bekend. Gemeente Zoetermeer heeft hierover nog geen berichtgeving gedaan.