Voortaan is het niet meer toegestaan dat er op vrijdagen, zaterdagen en/of zondagen in het Stadshart van Zoetermeer gedemonstreerd wordt. Het verbod geldt voor het kernwinkelgebied in het Stadshart.
Demonstreren of protesteren is een grondrecht in Nederland. De gemeente maakt voor een goed verloop van demonstraties of protestacties vooraf afspraken met de organisatoren.

“Ik laat er geen misverstand over verstaan.”, licht burgemeester Michel Bezuijen toe. “De vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren heb ik, en met mij het college van Zoetermeer, hoog in het vaandel staan. Voor een goed verloop van demonstraties of protestacties in onze stad vind ik het wel belangrijk dat we vooraf goede afspraken maken. Veiligheid staat voorop en demonstraties tijdens de drukste tijden in ons grootste winkelcentrum zijn daarom niet gewenst.”

Melden van demonstraties
In Nederland mag iedereen een demonstratie of een protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Een demonstratie of protestactie op een openbare plek in Zoetermeer moet minimaal vier dagen vooraf gemeld worden bij de gemeente. Zo kunnen er op tijd afspraken met de organisator worden gemaakt. Ook is het dan mogelijk een inschatting te maken of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en/of in verband met de veiligheid. De afspraken over demonstreren in Zoetermeer zijn te vinden via www.zoetermeer.nl/demonstratie-of-protestactie-houden.

Het demonstratieverbod voor de vrijdag, zaterdag en zondag betekent niet dat er op de andere dagen van de week automatisch wel in het kernwinkelgebied van het Stadshart gedemonstreerd mag worden. Burgemeester Bezuijen: “Ook dat wordt per situatie beoordeeld en uitzonderingen blijven mogelijk, dat beoordeel ik in overleg met politie per situatie.”

Onaangekondigde demonstraties
Sinds de coronacrisis vinden er in het centrum van Zoetermeer, net als in een aantal andere grote steden, regelmatig onaangekondigde demonstraties plaats. Burgemeester Bezuijen: “Wanneer een demonstratie niet vooraf aangekondigd is én er geen organisator bekend is kunnen we geen afspraken voor een goed verloop van de demonstratie maken. Dat vind ik met oog op ieders veiligheid niet wenselijk.”